Domů

Ratolest.eu - Jesle

Dětské skupiny

Dětské skupiny Zajíčci a Berušky nahrazují jesličky a jsou určeny pro děti od 1 roku zpravidla do 3 let. V kvalitě péče o dítě se nic nemění, kapacita skupin zůstala zachována (17 dětí v jedné skupině) stejně jako věkové zaměření a kvalifikovaný pečující personál. V minulosti byly náklady na jesle hrazeny z městského rozpočtu a z příspěvků od rodičů. Od 1. září 2016, kdy se jesle staly dětskými skupinami, budou náklady na jejich provoz hrazeny z operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí (více v "Projektech") a příspěvek od rodičů bude díky této skutečnosti nižší.

V dětských skupinách navazujeme na péči o dítě v rodině a vhodně ji doplňujeme. Denní péče ve skupině přináší dětem možnost být v kontaktu s jinými dětmi, dítě se tak přirozeně učí navazovat nové vztahy. Úkolem pečujících osob je vytvářet prostředi naplněné pohodovou, klidnou a vstřícnou atmosférou. Dítěti nabízíme dostatek podnětů pro jeho rozvoj, respektujeme možnosti a schopnosti dítěte, posilujeme jeho sebevědomí, vedeme ho k vzájemné spolupráci a toleranci. Prostředí a vybavení našich prostor je uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo těm nejmenším dětem a umožňovalo jejich různorodé aktivity, rozvoj zájmů a navozovalo pocit bezpečí, důvěry a jistoty.

Ratolest.eu - Rehabilitace

Rehabilitace

Naše ambulantní rehabilitační zařízení vám poskytne komplexní péči po úrazech a operacích, u chronických problémů pohybového aparátu nebo vývojových vad pohybové soustavy. Dospělým i dětským pacientům nabízíme léčebný tělocvik, kondiční cvičení, cvičení na míči nebo na nestabilních plochách. Zkušené fyzioterapeutky vám na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře poskytnou rozcvičení kloubů a uvolnění páteře, reflexní masáže, měkké techniky, aj.

V našem zařízení je velmi vyhledávaná Vojtova reflexní lokomoce, která se využívá k léčbě neurologických onemocnění již od kojeneckého věku. K posílení svalů dolních končetin využíváme osvědčený stabilní rotoped. Aby naše fyzioterapeutická péče byla komplexní nabízíme i elektroléčbu (proudy nízké a střední frekvence, ultrazvuk, magnet), vodoléčbu (vířivé koupele horních a dolních končetin) a rašelinové zábaly.

K Blahobytu 727, Pardubice 53002 | tel. 466 798 550-9 | 736 512 617, 734 588 329 | © eco-web.cz