Domů

Ratolest.eu - Jesle

Jesle

Jesle Ratolest jsou určeny pro děti od 1 roku do 3 (4) let, tedy v období jejich intenzivního tělesného a duševního vývoje.

Jesle jsou ve vývoji vztahů dítěte k okolí první etapou přizpůsobení se sociálním podmínkám mimo rodinu. Rodinné prostředí zajišťuje dětem nejužší citovou a sociální intimitu, prostředí v jeslích uspokojuje jejich touhu po družnosti s jinými dětmi.

Naše zařízení vychází vstříc rodičům, kteří hledají pro své děti vhodné prostředí a péči, jež by zabezpečila jejich harmonický rozvoj a umožnila jim přirozené začlenění do kolektivu. Dětem je ve dvou odděleních o celkové kapacitě 34 míst zajištěna péče pod vedením odborného personálu, která navazuje na péči v rodině a doplňuje ji. Odborný personál vede děti k samostatnosti a osvojení každodenních sociálních návyků, stimuluje psychomotorický vývoj dětí, pečuje o rozvoj řeči a podporuje pohyb a tvořivost.

Ratolest.eu - Rehabilitace

Rehabilitace

Naše ambulantní rehabilitační zařízení vám poskytne komplexní péči po úrazech a operacích, u chronických problémů pohybového aparátu nebo vývojových vad pohybové soustavy. Dospělým i dětským pacientům nabízíme léčebný tělocvik, kondiční cvičení, cvičení na míči nebo na nestabilních plochách. Zkušené fyzioterapeutky vám na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře poskytnou rozcvičení kloubů a uvolnění páteře, reflexní masáže, měkké techniky, aj.

V našem zařízení je velmi vyhledávaná Vojtova reflexní lokomoce, která se využívá k léčbě neurologických onemocnění již od kojeneckého věku. K posílení svalů dolních končetin využíváme osvědčený stabilní rotoped. Aby naše fyzioterapeutická péče byla komplexní nabízíme i elektroléčbu (proudy nízké a střední frekvence, ultrazvuk, magnet), vodoléčbu (vířivé koupele horních a dolních končetin) a rašelinové zábaly.

K Blahobytu 727, Pardubice 53002 | tel. 466 798 550-9 | 736 512 617, 734 588 329 | © eco-web.cz